Klub matematikov

Pozvánka do klubu učiteľov matematiky

Matematické hry

Na našom poslednom stretnutí sme sa príjemne porozprávali o histórii a súčasnosti korešpondenčných seminárov z matematiky.

Najbližšie si spolu zahráme nejaké matematické hry. Začneme hrou Matematický poker a uvidíme, či bude čas aj na nejakú ďalšiu. Pri hraní samozrejme neostaneme. Pokúsime sa vymyslieť nejakú taktiku, či stratégiu hry. Skúsime si premyslieť, pre akú vekovú skupinu je táto hra vhodná, resp. ako ju vieme modifikovať, aby bola zaujímavá pre všetkých a samozrejme ako a kedy je vhodné zaradiť ju do vyučovania.

Stretneme sa v utorok 6. 11. 2018 o 15:00 na Gymnáziu Jura Hronca na Novohradskej ulici v učebni 408 na 4. poschodí. Čas nás tlačiť nebude, môžeme debatovať kým vydržíme.

V prípade otázok neváhajte písať na jana.fraasova@gmail.com.

Teším sa na všetkých „starých známych“ ako aj nových účastníkov.

Jana Fraasová

Termíny ďalších stretnutí sú naplánované predbežne na:

  1. december
  2. február
  3. marec
  4. máj
  5. jún

Už niekoľko rokov uvažujem nad obnovením tradície stretávania sa učiteľov matematiky, ktorú si pamätám ešte zo svojich školských čias. Moje rozhodnutie začať podporili informácie o úspešnom stretávaní sa učiteľov informatiky, vy – učitelia matematiky, ktorí ste vyjadrili svoje priania stretávať sa, ako aj podpora zo strany oddelenia didaktiky matematiky KAGDM FMFI UK byť spoluorganizátorom týchto stretnutí.

Milí kolegovia, pozývame vás do klubu učiteľov matematiky, ktorého stretnutia sa budú konať približne každý tretí utorok v čase od 14.30 hod. do cca 16.00 hod. na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Na stretnutiach radi uvidíme učiteľov matematiky zo ZŠ a SŠ, ale vítaní sú aj budúci učitelia, vedúci krúžkov, či ďalší priaznivci vyučovania matematiky.

Cieľom klubu je umožniť učiteľom matematiky rozširovať si svoje profesionálne obzory v pedagogickej, didaktickej či matematickej oblasti. Venovať sa chceme aktuálnym problémom vo vyučovaní matematiky, kurikulu, učebniciam, veríme, že sa nám podarí inšpirovať sa navzájom – zlepšovať naše učenie. Akákoľvek téma bude vítaná a po odsúhlasení väčšinou zaradená do programu. V prípade záujmu sa pokúsime pozvať aj odborníkov z VŠ, resp. z praxe.

Ak máte záujem navštevovať klub v tomto školskom roku, napíšte nám na jana.fraasova@gmail.com

Jana Fraasová, GJH Bratislava

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?