Tlačenie na GJH


Konfigurácia Windows Vista a novsie

Konfigurácia krok po kroku

Návod je písaný pre operačný systém Windows Vista a novšie. V inom jazyku vyzerajú konfiguračné okná rovnako (veľmi podobne).

  1. Otvoríme si My Computer a do address baru napíšeme cestu k tlačiarni: \\minerva\gjh-printer
  2. Zadáme svoje gjh prihlasovacie údaje. Pred svoje prihlasoviace meno musíme dať "GJH\" (bez úvodzoviek)
  3. Potvrdíme pridanie a tlačiareň gjh-printer si vieme nájsť v Start Menu->Devices and Printers.


Copyright (C) 2015-2016 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

ipv6 ready

Verzia 3.0