WiFi na GJH


Nastavenie

Pozri nastavenia

Android
Nastavenia pre systémy Android
Windows 10
Nastavenia krok po kroku pre systémy Windows 10
Windows Vista / 7
Nastavenia krok po kroku pre váš notebook s Windows Vista alebo Windows 7
Všeobecné / Linux
Pozri nastavenia (wpa_supplicant)

Nastavenia v kocke

Väčšina dnešných zariadení už zvláda samokonfiguráciu.
Výnimkou sú zariadenia s Windows 7 a starším, ktoré môžu potrebovať inštaláciu certifikátu a ešte dodatočné nastavenia, a možno Linux.

Známe systémy ktoré podporujú samokonfiguráciu:

 • Windows 8 a novšie
 • Mac OS X 10.7 a novšie
 • iOS(iPhone)
 • Windows Phone
 • Android 2.1+
Na týchto stránkach nájdete podrobné nastavenia pre Windows 7 a staršie a všeobecné nastavenia ak by sa u vás náhodou vyskytlo zariadenie, ktoré nezvláda samokonfiguráciu.

Čo potrebujeme:

 • Nastaviť si prístroj.

Aby sme rozbehali GJH WiFi na nejakom zariadení, musíme si vyzapínať tieto funkcie:

 • WPA2-Enterprise (802.1X)
 • AES
 • EAP
 • PEAP (PEAPv0)
  • Overovať certifikát servera
 • MS-CHAPv2

Nastavenia stačí urobiť raz. Na kontolu všetkých nastavení si napríklad otvoríme nejakú stránku z internetu. Pri nasledujúcich pripojeniach/odpojeniach už postačí iba vybrať si sieť, na ktorú sa chceme pripojiť.

Poznámka: Odporúčame hardware-ovo vypínať/odpájať sa zo siete, ak ju nepotrebujete. Mierne tým predĺžite životnosť batérií.Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0