Novinky

Prevádzka školy v období od 8.3. - 21.3.202104.02.2021

Vážení kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!
Radi by sme Vás touto cestou informovali o výučbe na našej škole počas nasledujúcich týždňov.

Na základe opatrení na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky, vzhľadom na pokračujúcu zlú epidemiologickú situáciu (nielen) v Bratislave a z prevádzkových dôvodov zostávajú žiaci 2. a 3. stupňa, vrátane maturitného ročníka, na dištančnom vzdelávaní do 21. marca 2021. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.

Žiaci prvého stupňa (1. – 4.PYP AJ a SJ) taktiež zostávajú na dištančnom vzdelávaní až do 21. marca 2021. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.
Školské vyučovanie a prevádzka školského klubu detí budú sprístupnené len pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom
vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/202201.02.2021

Virtuálne DOD
PYP
Pokyny a prihláška do I.PYP SJ.
Instructions and Application Form for I.PYP AJ. - More information
GJH - 8-ročné štúdium
Kritéria prijímania
GJH - 4-ročné štúdium
Kritéria prijímania
GJH - 5-ročné bilingválne štúdium
Kritéria prijímania
Informácie o prijímaní
IB Diploma
Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2021
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2021/2022.
Pokyny k vyplneniu prihlasky 2021
The application to IBD programme for the school year 2021/2022
Instructions for filling in the application 2021

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská31.01.2021

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky29.12.2020

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky nájdete
úlohy 2. kola KSM .

Novohradská newsletter - december 202020.12.2020

Pilotné testovanie - december 202008.12.2020

Zobraziť informácie Pilotné testovanie - december 2020 (.pdf)

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek12.11.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf) (aktualizované 28.10.2020)

ŠKD25.08.2020

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2020/2021 (.pdf)

Stravníci v školskom roku 2020/202125.08.2020

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
Zobraziť informácie pre stravníkov...

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?