Novinky

Záujemcovia o štúdium09.04.2021

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 4-ročné, 8-ročné a 5-ročné bilingválne štúdium.

Prevádzka školy od 12.4.202104.02.2021

Vážení kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!

Radi by sme Vás touto cestou informovali o výučbe na našej škole od 12.4.2021.

Pre triedy prvého stupňa (1. – 4.PYP AJ a SJ) otvárame školu v zmysle rozhodnutia ministra školstva prezenčne pre všetkých žiakov.

Prezenčné vyučovanie je otvorené aj pre žiakov maturitného ročníka podľa upraveného rozvrhu.

Všetky zvyšné triedy školy pokračujú v dištančnej výuke.

Jednotlivé sekcie školy budeme v prípade potreby presnejšie informovať prostredníctvom EduPage alebo mailom cez triednych učiteľov.

Škola bude otvorená denne od 7:30 do 16:30. Dôrazne žiadame, aby ste túto možnosť využili len v nevyhnutných prípadoch a za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom
vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/202201.02.2021

Virtuálne DOD
PYP
Pokyny a prihláška do I.PYP SJ.
Instructions and Application Form for I.PYP AJ. - More information
GJH - 8-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 8-ročné štúdium.

GJH - 4-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 4-ročné štúdium.

GJH - 5-ročné bilingválne štúdium
Kritéria prijímania
Informácie o prijímaní

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 5-ročné bilingválne štúdium.

IB Diploma
Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2021
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2021/2022.
Pokyny k vyplneniu prihlasky 2021
The application to IBD programme for the school year 2021/2022
Instructions for filling in the application 2021

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská31.01.2021

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky29.12.2020

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky nájdete
Úspešní riešitelia 1. a 2. domáceho kola .

Novohradská newsletter - december 202020.12.2020

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek12.11.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf) (aktualizované 28.10.2020)

ŠKD25.08.2020

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2020/2021 (.pdf)

Stravníci v školskom roku 2020/202125.08.2020

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
Zobraziť informácie pre stravníkov...

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?