Novinky

STANOVISKO ŠKOLY K TEMATICKÉMU ŠTVRTKU "GENDER SWAP"23.04.2019

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu týkajúcu sa akcie Tematický štvrtok - Gender Swap, ktorá sa mala tento štvrtok, 25.4.2019 konať na našom gymnáziu, by sme radi vydali oficiálne stanovisko školy. "Tematické štvrtky" je akcia organizovaná Žiackou školskou radou, čo je legitímne a demokraticky žiakmi zvolený orgán, pozostávajúci z 11 žiakov školy. Téma štvrtku je vždy dopredu prediskutovaná s vedením školy a následne zverejnená v priestoroch školy a na sociálnych sieťach. Kvôli prebiehajúcim veľkonočným prázdninám sa tento týždeň žiaci rozhodli usporiadať akciu, ktorej obsah ani forma nebola prediskutovaná, ani inak plánovaná, a teda bez súhlasu vedenia školy.
Ako škola si veľmi vážime činnosť našej žiackej školskej rady, pretože mimo iných kompetencií, ktoré majú, pravidelne organizujú alebo spoluorganizujú akcie, ktoré sú veľmi zmysluplné a korešpondujú s hodnotami, ktoré sa snaží do vyučovania priniesť aj samotná škola. Veríme, že akciu ohlásenú na najbližší štvrtok pripravovali s najlepším vedomím a svedomím. Rovnako sa ale domnievame, že akékoľvek akcie, prebiehajúce na pôde našej školy alebo pod hlavičkou našej školy, musia byť dopredu odsúhlasené a prediskutované s vedením školy, aby sme sa vyhli ich nesprávnej interpretácií tak, ako sa to stalo teraz, keď informáciu o konaní sa akcie prebrali niektoré médiá. Preto sme sa rozhodli tento týždňový tematický štvrtok zrušiť. O ďalšom postupe budeme s našimi učiteľmi aj žiakmi diskutovať.

Vedenie SŠ Novohradská

Výsledky výberového konania do IBD22.04.2019

Výsledky
Informácie / Information

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2019/202013.04.2019

Zelená škola13.04.2019

Zero Waste Run v Bratislave - hľadáme dobrovoľníkov/Volunteers Wanted
Pridajte sa k absolventovi GJH Matúšovi Pavlovičovi/ Join GJH Alumni Matúš Pavlovič!
dekrét (.pdf)
viac informácií / more information

Správy zo Zelenej školy

Výsledky prijímacej skúšky do päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia pre školský rok 2019/2020 po náhradnom termíne 5.4.201912.04.2019

  • Výsledky prijímacej skúšky do päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia.
  • Výsledky žiakov tercie, ktorí konali rozdielovú skúšku do päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia.

Výsledky výberového konania do pMYP triedy 2019/20 medzinárodného programu International Baccalaureate12.04.2019

Informácie (.pdf)
Výsledky (.pdf)

» Ako sa k nám dostať?