Pre stravníkov

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni

Všetky záležitosti ohľadom stravníkov vybavuje p. Vajdová (vajdova@gjh.sk, 02/210 28 324)

Platby a ceny - na školský rok 2022/2023

STRAVNÉ JEDNOTKY od 1.1.2023 (.pdf) (aktualizované 5.12.2022)
STRAVNÉ JEDNOTKY do 31.12.2023 (.pdf) (aktualizované 22.8.2022)

Informácie pre stravníkov s príspevkom od štátu

Za september uhrádzajú zákonní zástupcovia žiaka sumu pre 1.stupeň 6,20€ a pre 2.stupeň 7,60€ za 20 pracovných dní a jednorázový príspevok/depozit/ 30€. Tento depozit bude použitý v prípade, že žiak nemá nárok na obed so štátnym príspevkom. To znamená, že ak dieťa neodhlásite z obedu z dôvodu neúčasti na vyučovaní alebo z dôvodu nevyzdvihnutia obedu/ak sa zúčastní vyučovania a nepríde na obed/ vám bude z depozitu odpočítaná plná suma obeda. Pre 1.stupeň je to 1,51€ a pre 2.stupeň 1,60€ za jeden obed.
Platba cez štátnu pokladnicu trvá 3 pracovné dni.

Ostatné informácie nájdete v zápisnom lístku, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.
Každý stravník, ktorý má záujem o príspevok od štátu/1,20€/ je povinný zápisný lístok vypísať a odovzdať v školskej jedálni čo najskôr. Bez zápisného lístka vám príspevok od štátu nebude pridelený. Zápisný lístok vypisujú a odovzdávajú IBA stravníci, ktorí majú nárok na príspevok od štátu.

Číslo účtu IBAN: SK33 8180 0000 0070 0020 0039.
Variabilný symbol: dozviete sa v časti platby na edupage alebo v mobilnej aplikácii
Konštantný symbol: 0308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím meno stravníka a triedu, do ktorej chodí. Uľahčíte nám tým identifikáciu vašej platby a predíde sa tak mnohým nedorozumeniam.

Prihlasovanie na stravu, odhlasovanie

Ak máte uhradenú stravu, tak ste automaticky prihlásený na obed A, takže objednávať si treba iba ak si prosíte obed B. Zmeniť jedlo, alebo odhlásiť zo stravy sa môžete pomocou čipu alebo karty jedným z nasledujúcich spôsobov:

• na objednávacom termináli v jedálni pri okienku v rohu
• cez webovú stránku ssnovohradska.edupage.org
• pomocou mobilnej aplikácie Edupage.

Prehlásiť a prihlásiť obed je možné vo vyučovací deň vopred do 14:15. Odhlásiť sa možno do 7:45 ráno v daný deň osobne, telefonicky, mailom, cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Stravovacia komisia, pripomienky

Pripomienky k strave môžete písať mailom stravovacej komisii na stravkom@gjh.sk

Čipy

Prvý čip dostáva stravník zadarmo pri nahlásení sa na obedy. Za stratený čip sa platí 1€ na účet Nadácie Novohradská - SK21 0900 0000 0000 1146 9293 (Nie na stravný účet!) Po zaplatení treba priniesť potvrdenie, na základe ktorého stravník dostane nový čip. Nefunkčný čip, ktorý nejaví známky mechanického poškodenia, sa vymieňa bezplatne.

Informácie pre alergikov

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedální informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách.

Zoznam alergénnych zložiek

 1. obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut) a výrobky z nich
 2. kôrovce a výrobky z nich
 3. vajcia a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z rýb
 5. arašidy a výrobky z nich
 6. sója a výrobky zo sóje
 7. mlieko a výrobky z mlieka
 8. orechy a výrobky z orechov, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy
 9. zeler a výrobky zo zeleru
 10. horčica a výrobky z horčice
 11. sezamové semená a výrobky z nich
 12. oxid siričitý a siričitany (o koncentrácií viac ako 10 mg/l )
 13. vlčí bôb a výrobky z neho
 14. mäkkýše a výrobky z nich

Geneticky modifikované suroviny sa pri príprave pokrmov nepoužívajú

Kontakt

Tel: 02/210 28 324 - Eva Vajdová (vedúca jedálne) - všetky záležitosti ohľadom stravníkov (odhlasovanie...)

Poďakovanie - súťaž Strieborná žufanka

Kolektív kuchárok školskej jedálne na našej škole ďakuje všetkým podporovateľov v súťaži Strieborná žufanka o najsympatickejší kuchársky tím v školských jedálňach v Bratislave. Vďaka nim naše kuchárky dosiahli prvé miesto s počtom hlasov 666.

Strieborná žufanka

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?