Pre stravníkov

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni

Všetky záležitosti ohľadom stravníkov vybavuje p. Vajdová (vajdova@gjh.sk, 02/210 28 324)

Poskytovanie dotácie na stravu od 2.9.2024

Návratku na dotáciu na stravu od 2.9.2024 musia odovzdať iba noví žiaci, ktorí majú nárok a záujem o dotáciu na stravu, najneskôr do 22.7.2024 na mail vajdova@gjh.sk. Do konca júna 2024 je možnosť aj osobne do ŠJ. Nárok na dotáciu na stravu majú stravníci týchto tried:

 • I.PYP SJ - V.PYP SJ, I.PYP AJ - V.PYP AJ
 • VI.A - IX.A, P.MYP, I.MYP, II.MYP, III.MYP
 • PRIMA, SEKUNDA, TERCIA, KVARTA

Žiadosť/Návratka (.docx) (aktualizované 12.6.2024)
Žiadosť/Návratka (.pdf) (aktualizované 12.6.2024)
Depozit 1.stupeň (.docx) (aktualizované 12.6.2024)
Depozit 1.stupeň (.pdf) (aktualizované 12.6.2024)
Depozit 2.stupeň (.docx) (aktualizované 12.6.2024)
Depozit 2.stupeň (.pdf) (aktualizované 12.6.2024)

Platby a ceny - na školský rok 2024/2025

STRAVNÉ JEDNOTKY od 2.9.2024 (.pdf) (aktualizované 12.6.2024)

Číslo účtu IBAN: SK33 8180 0000 0070 0020 0039.
Variabilný symbol: dozviete sa v časti platby na edupage alebo v mobilnej aplikácii
Konštantný symbol: 0308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím meno stravníka a triedu, do ktorej chodí. Uľahčíte nám tým identifikáciu vašej platby a predíde sa tak mnohým nedorozumeniam.

Prihlasovanie na stravu, odhlasovanie

Ak máte uhradenú stravu, tak ste automaticky prihlásený na obed A, takže objednávať si treba iba ak si prosíte obed B. Zmeniť jedlo, alebo odhlásiť zo stravy sa môžete pomocou čipu alebo karty jedným z nasledujúcich spôsobov:

• na objednávacom termináli v jedálni pri okienku v rohu
• cez webovú stránku ssnovohradska.edupage.org
• pomocou mobilnej aplikácie Edupage.

Prehlásiť a prihlásiť obed je možné vo vyučovací deň vopred do 14:15. Odhlásiť sa možno do 7:45 ráno v daný deň osobne, telefonicky, mailom, cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Stravovacia komisia, pripomienky

Pripomienky k strave môžete písať mailom stravovacej komisii na stravkom@gjh.sk

Informácie pre alergikov

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedální informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách.

Zoznam alergénnych zložiek

 1. obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut) a výrobky z nich
 2. kôrovce a výrobky z nich
 3. vajcia a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z rýb
 5. arašidy a výrobky z nich
 6. sója a výrobky zo sóje
 7. mlieko a výrobky z mlieka
 8. orechy a výrobky z orechov, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy
 9. zeler a výrobky zo zeleru
 10. horčica a výrobky z horčice
 11. sezamové semená a výrobky z nich
 12. oxid siričitý a siričitany (o koncentrácií viac ako 10 mg/l )
 13. vlčí bôb a výrobky z neho
 14. mäkkýše a výrobky z nich

Geneticky modifikované suroviny sa pri príprave pokrmov nepoužívajú

Kontakt

Tel: 02/210 28 324 - Eva Vajdová (vedúca jedálne) - všetky záležitosti ohľadom stravníkov (odhlasovanie...)

Poďakovanie - súťaž Strieborná žufanka

Kolektív kuchárok školskej jedálne na našej škole ďakuje všetkým podporovateľov v súťaži Strieborná žufanka o najsympatickejší kuchársky tím v školských jedálňach v Bratislave. Vďaka nim naše kuchárky dosiahli prvé miesto s počtom hlasov 666.

Strieborná žufanka