Pre záujemcov o štúdium

Výsledky výberového konania do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024.

Slovenská sekcia
Komentár k výsledkom PYP SJ
Poradovnik PYP SJ
Anglická sekcia
Komentár k výsledkom PYP AJ
Poradovnik PYP AJ

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2023/24

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor (.pdf)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (.pdf)

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Termíny prijímacích skúšok a počet žiakov, ktorých môžeme prijať na štúdium pre školský rok 2023/2024. (.pdf)

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP SJ a základná škola
Program PYP AJ
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ a základná škola pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Informácie k výberovému konaniu
Prihláška (.docx)
Prihláška (.pdf)

Program PYP AJ pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Instructions
Application Form (.docx)
Application Form (.pdf)

8-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z5 a KSM 5
Harmonogram prijímacích pohovorov

5-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
Informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na bilingválne štúdium
Harmonogram prijímacích pohovorov

4-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z9 a KSM 9
Informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na štvorročné štúdium
Harmonogram prijímacích pohovorov

Štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

Výsledky výberového konania do IB Diplomoveho programu pre školský rok 2023/2024

Komentár k výsledkom
Výsledky

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?